Kennis Management

In uw organisatie bevindt zich een schat aan kennis: van beleidstukken, procedures, werkinstructies tot informatie en overtuigingen in de hoofden van uw medewerkers. Het is de gecompliceerde optelsom van informatie, ervaring, vaardigheden en attitude die richting geeft aan ons handelen.

KennisManagement richt zich op het managen van een betere organisatie van werk en informatiestromen. Een van de onderdelen van KennisManagement is kennisevaluatie. Een organisatie die werk maakt van kennisevaluatie en dus  een learning loop inbouwt binnen b.v. processen zet een cruciale stap in de richting van een lerende organisatie. Door de loop toe te voegen creëer je een dynamische vorm van kennisdeling waardoor er een continue uitwisseling van relevante informatie ontstaat.
En dat is precies wat we zoeken, wat we willen organiseren en bewerkstelligen. Want de kwaliteit van de beschikbare en immateriële kennis en de mogelijkheden om die met elkaar te delen, maakt dat medewerkers continue leren en inzicht verwerven. En dat effect is van strategisch belang voor uw organisatie in onze snel veranderende wereld.

In mijn dagelijkse praktijk als manager geef ik zowel aandacht aan mensen als aan het behalen van eerste praktische resultaten. Feiten en besluiten liggen vast. Kennis ligt er, maar waar en in welke vorm. Gedurende mijn inzet besteed ik eveneens aandacht aan een analyse van het lerend vermogen van de afdeling of organisatie om zodoende het borgen van de opgedane kennis goed te kunnen doen.

Rollen
Interim Manager, Project Manager

Resultaten aanpak