Mijn aanpak

Hoe is mijn aanpak?
Structuur
Mijn startpunt ligt altijd bij u: de opdrachtgever. Wat is uw ambitie? Welk doel wilt u gerealiseerd zien? Waaraan zult u merken dat het resultaat gehaald is? En pas dan beoordelen we voor welk probleem dit resultaat de oplossing is. Het slot van deze fase kan een stappenplan of plan van aanpak zijn om gestructureerd naar het resultaat toe te werken. Daarna ga ik in uw organisatie aan de slag.

In de beginfase van de opdracht zal de nadruk liggen op: luisteren / in kaart brengen / kennis opdoen en inzicht verkrijgen. Inzicht in aanpak en benadering.
De volgende stap is daadwerkelijk  aanpakken, realiseren en borgen van verbeteringen. En dat doe ik niet alleen. Want ook hier geldt dat verbeteringen alleen beklijven als ze geborgd en gedragen worden door uw medewerkers. Juist zij moeten het inzicht verwerven van de noodzakelijkheid van de maatregelen. Zodat de output aan kwaliteit wint.
De laatste fase staat nog meer in het teken van borging. Het achterlaten van veranderingen/verbeteringen die beklijven is mijn persoonlijke ambitie.

Benadering / attitude
Mijn rol als interim manager kenmerkt zich door transparantie, betrouwbaarheid (doen wat je zegt) en een respectvolle benadering van de mensen om mij heen. Mijn ervaring is dat door vertrouwen uit te stralen (in woord en gebaar), vertrouwen te geven daar waar het kan, stapsgewijs resultaten te halen en de credits daarvoor te delen met de betrokkenen, er draagvlak komt voor veranderingen.
Juist als interim manager ben ik in staat om zonder politieke last sneller resultaten te halen dan anderen. Verder kenmerkt mijn aanpak zich door pragmatisme. Het vertalen van strategische doelen naar afdelingsdoelen en teamdoelen, en die weer door te vertalen naar concrete veranderingen is een klus waar ik graag mijn tanden in zet.

 

Ik organiseer seminars, geef presentaties en schrijf artikelen op het gebied van Integraal KlachtenManagement.

Bekijk mijn verschillende rollen op linkedin